Sanktuarium Maria Śnieżna

    Igliczna od dawna stanowi cel wycieczek i pielgrzymek. W połowie XVIII wieku została tutaj przywieziona kopia cudownej figurki z Maria Zell w Austrii. Umieszczono ją na drzewie, blisko szczytu Iglicznej, lecz podczas gwałtownej burzy drzewo złamało się, figurka ocalała cudownie nienaruszona. Przeniesiono ją wyżej, gdzie początkowo zbudowano małą drewnianą kapliczkę, a później tj. w 1781 r. rozpoczęto budowę świątyni. Sława figurki rozprzestrzeniała się szybko dzięki licznym cudownym uzdrowieniom i łaskom, które były jej przypisywane. Wybudowany kościół został poświęcony 22 października 1782 r., dwa lata później ukończono budowę wieży, a w latach 1821-23 dobudowano krużganki otaczające nawę kościoła. Do Sanktuarium „Maria Śnieżna” na Górze Iglicznej Jan Paweł II  pielgrzymował jako ksiądz 7 lipca 1955 r., jako biskup 20 sierpnia 1961 r. i jako kardynał 10 sierpnia 1968 r. Miejsce to, jak i jego cudowne łaski spowodowały, że już jako Papież Jan Paweł II ukoronował figurkę Matki Bożej Śnieżnej podczas swoje drugiej pielgrzymki do Polski w 1983 r. Obecnie sanktuarium odwiedza wielu turystów, a ze względu na jego szczególny charakter i malownicze położenie odbywają się tam często uroczystości ślubne oraz chrzty. Szczyt Iglicznej jest doskonałym punktem widokowym na Ziemię Kłodzką i otaczające ją pasma górskie.

Sanktuarium Maria Śnieżna
Sanktuarium Maria Śnieżna
Sanktuarium Maria Śnieżna
Sanktuarium Maria Śnieżna
Sanktuarium Maria Śnieżna
Sanktuarium Maria Śnieżna
Sanktuarium Maria Śnieżna
Sanktuarium Maria Śnieżna